Přihlásit       Registrace
jméno:

x
heslo:

nápověda

Detektor kouře GS 506

Detektor kouře GS 506
reálná hodnota:240 Kč s DPH
bodová hodnota:
70 bodů
 
máte k dispozici:0 bodů
k doplacení:0 Kč s DPH

Na zakoupení nemáte dostatek bodů.

Popis zboží

Kouřový požární hlásič GS 506 - toto zařízení s fotoelektrickým kouřovým senzorem je napájeno baterií 9V DC (6LR61 nebo 6F22) s životností minimálně jeden rok. Díky fotoelektrické technologii je zařízení citlivější na detekci pomalu doutnajících požárů, které produkují hustý tmavý kouř a málo tepla a mohou doutnat hodiny, než propuknou v plameny. Tento přístroj neobsahuje radioaktivní prvky a je bezpečný pro životní prostředí.
     Kouřový hlásič by měl být instalován v každé místnosti (kromě koupelny) a také v každé další prostoře domu tak, aby se  zajistilo, že lidé v domě budou schopni slyšet zvuk alarmu a reagovat na  něj. Pro minimální úroveň ochrany by měl být instalován jeden hlásič  do prostrou mezi obývací částí a ložnicemi. Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je signál slyšitelný také v ložnicích, pokud jsou používány.

Alarm upozorní na nutnost výměny baterie.
Led dioda signalizuje provoz.

Doporučená ochrana typického vícepodlažního bytu:
Nainstalujte jeden kouřový hlásič na strop nebo stěnu každé ložnice a jeden na chodbu u ložnice. Je-li chodba u ložnice delší než 10 m, instalujte po jednom hlásiči na oba konce chodby. Jeden kouřový hlásič instalujte na vrcholu schodiště z prvního do druhého podlaží.

1. Činnost kouřového hlásiče se precizně testuje pomocí testovacího tlačítka. Nepoužívejte žádnou jinou testovací
    metodu.
2. Baterii nevyjímejte ani neodpojujte. K utišení signálu otevřete okna nebo ofukujte hlásič proudem vzduchu.
3. Zařízení slouží pro identifikaci kouře pouze pro jeden byt. V  budovách s více byty musí mít každá bytová 
   jednotka svůj vlastní kouřový hlásič. Neinstalujte v budovách, které nejsou určeny k obývání. Tento kouřový
   hlásič není náhradou za kompletní systém požární signalizace.
4. Instalujte jeden kouřový hlásič v každé místnosti a na každém podlaží domu. Kouř se nemusí dostat ke 
    kouřovému hlásiči z mnoha důvodů. Například jestliže požár vznikne ve vzdálenější části domu, na jiném 
    podlaží, v komíně, ve stěně, ve stropě nebo na  druhé straně zavřených dveří kouř nemusí zasáhnout 
    kouřový hlásič včas pro varování členů domácnosti. Kouřový hlásič nedetekuje požár bez prodlení s výjimkou
    prostor nebo místností, ve kterých je instalován.
5. Kouřové hlásiče mohou spustit zvukový alarm jedině tehdy, když detekují kouř nebo částice unikající hořením
    ve vzduchu. Nerozpoznají žár plameny nebo plyn. Tento kouřový hlásič je navržen tak, aby dával zvukovou 
    výstrahu před rozvíjejícím požárem.

Neinstalujte kouřové hlásiče na následující  místa:
- blízko zařízení nebo prostorů, kde se běžně vyskytuje hoření (kuchyně, blízko kamen, ohřívačů na teplou 
  vodu)
- v prostorách s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo prostor v blízkosti sprch nebo praček. Instalujte ve
  vzdálenosti nejméně 3 m od těchto oblastí.
- v blízkosti ventilátorů klimatizace, topení nebo chlazení. Od těchto zařízení instalujte ve vzdálenosti nejméně
  1 m. Proud vzduchu by mohl zanést kouř mimo detektor a přerušit tak alarm.
- v prostorách, kde může teplota klesnout pod 4ºC nebo stoupnout nad 40ºC.
- v silně prašném, znečištěném nebo hmyzem zamořeném prostředí. Částice ve vzduchu ovlivňují činnost
  hlásiče. 

Optimální umístění pro instalaci kouřového hlásiče:
- především je třeba instalovat jeden hlásič do ložnice a přístupu k ní, máte-li více ložnic bylo by lepší instalovat
  jeden hlásič do každé místnosti 
- instalujte jeden hlásič na schodiště a v každém podlaží
- kouř horko a zplodiny hoření se šíří vodorovně až poté co vystoupají ke stropu, instalujte proto hlásič ve  
  středu stropu u místnosti běžného uspořádání. Dejte možnost hlásiči detektovat každý roh.
- pokud nepůže být hlásič instalován z nějakého důvodu ve středu stropu, musí být vzdálenost od přechodu
  se stěnou větší než 10 cm
- pokud je hlásič nainstalován na stěnu, měl by být 10 cm pod stropem
- jestliže je délka místnosti nebo chodby delší než 10 m, je nutno instalovat další hlásič
- u sešikmených stěn nebo stropů je nutno hlásič instalovat v oblasti do 122 cm od nejvyššího bodu místnosti

Hlásič je v souladu s normou ČSN EN 14604:2005

Fotografie


 
Copyright © 2011 - 2023 CORA computer s.r.o. | All Rights Reserved.

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci Zpracování osobních údajů na adrese www.vyzbrojna.cz...